Întreprinderile fondate şi administrate în totalitate de tinerii antreprenori, cetăţeni ai RM, ce au vîrsta, la momentul aplicării, cuprinsă între 18 şi 35 ani (inclusiv) pentru bărbați și 18-40 ani (inclusiv) pentru femei, şi care corespund următoarelor cerinţe:

 • întreprinderea este înregistratăîn zona rurală sau urbană, cu excepţia  or. Chişinău şi or. Bălţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică, şi dispune de toate autorizaţiile necesare ce permit desfăşurarea activităţii de afaceri;
 • menţine evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă la timp rapoartele financiare standard;
 • corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM;
 • corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător.
 • Tinerii antreprenori care au beneficiat anterior de credite cu porțiune de grant din cadrul PSFRDBA (IFAD V), PNAET, PARE 1+1, PASET1 și PASET2 vor fi eligibili pentru finanțare repetată cu porțiune de grant, dacă se solicită finanțare pentru extinderea afacerii anterior finanțate de la producere la procesare/sortare/împachetare/marketing.

Nu vor fi eligibile pentru finanţare întreprinderile:

 • ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare;
 • ce solicită finanţare pentru implementarea unui proiect investiţional comun cu un alt agent economic;
 • mixte, cu capital străin.

Activităţi eligibile

Toate activitățile agricole rurale generatoare de venit:

 • producerea, recoltarea, păstrarea, împachetarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și cîmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de cîmp şi tehnice (cu excepţia viței de vie soiuri tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);

*pentru procurarea unui tractor specializat în producerea și deservirea culturilor de cîmp, tînarul întreprinzător trebuie sa fie înregistrat și să activeze nu mai puțin de un an de la data aplicării)

 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor pomi-legumicol și viticol (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;
 • sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • construcția serelor;

*procurarea ramelor de seră, a construcțiilor de montaj va fi posibilă doar cu condiția că acestea să fie furnizate de companii specializate de construcție a serelor, sau distribuitori oficiali.

 • agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic);
 • servicii aferente activităților agricole: de reparație a utilajului agricol;  de consultanță și marketing pentru fermieri, alte;
 • activități neagricole

Activităţi ne-eligibile

 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi a impozitelor;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arenda pămîntului și a imobilului existent de producere/păstrare;
 • reparația/întreținerea spațiilor de producere/păstrare existente;
 • producerea băuturilor alcoolice și de tutun precum și servicii de marketing în acest domeniu; jocuri de noroc, centre de agrement, restaurante, baruri și alte activități similare;
 • comercializarea, reparația și amanetarea articolelor de bijuterii confecționate din metale prețioase, precum și alte activități similare;
 • procurarea materialelor de construcţii, utilajului, echipamentului, maşinelor agricole şi a construcţiilor de sere (inclusiv a pieselor metalice) de mîna a doua (foste în exploatare).

Termenul creditului  (perioada de graţie)

≤ 5 ani, inclusiv perioada de graţie ≤ 2ani

(pentru a fi eligibil la grant creditul va fi solicitat pe termen minim de 36 luni, inclusiv perioada de graţie 12 luni)

≤  8 ani,  inclusiv perioada de graţie ≤ 4 ani — înfiinţarea plantaţii multianuale

(pentru a fi eligibil la grant creditul va fi solicitat pe termen min de 48 luni, inclusiv perioada de graţie 24 luni)

Suma maximă a finanțării

≤ 700 000 MDL, inclusiv cu o porţiune de grant în mărime de 40% din suma solicitată (maximum 280 000 MDL).

În caz de rambursare anticipată (înainte de termenul minim stabilit), întârzieri de plăţi în termen cu mai mult de 5 zile lucrătoare sau a utilizării incorecte a mijloacelor creditului, beneficiarii vor rambursa integral porţiunea de grant.

Valuta creditului: MDL (lei moldoveneşti)

Rata dobânzii

Rata dobânzii este flotantă şi se revizuie în funcţie de fluctuaţia ratei de bază a BNM. Dobânda va fi calculată şi achitată doar pentru porţiunea de credit din suma solicitată (adică pentru 60%).

Contribuţia beneficiarului

Contribuţia beneficiarului va constitui ≥ 10% — mijloace băneşti din costul total al investiţiei

(mijloacele băneşti din care pot fi achitate salarii, taxe şi impozite, servicii aferente investiţiei)

Condiţii de utilizare a creditului

Mijloacele eliberate vor fi utilizate doar pentru procurarea mijloacelor fixe.

Toate bunurile procurate din mijloacele creditului vor fi noi.

Pentru detalii acesați procedura de creditare.