Novateca lansează ”Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne” – o inițiativă largă ce are drept scop susținerea continuă și răspîndirea serviciilor moderne de bibliotecă implementate cu succes de bibliotecile din rețeaua programului, încurajarea transferului de cunoștințe, experiență și bune practici, precum și oferirea oportunităților pentru dezvoltare profesională, consolidare a rețelei de biblioteci și fortificare a parteneriatelor cu bibliotecile publice.Fondul va fi disponibil pe tot parcursul anului 2017, susținînd astfel de ințiative precum:

  • Replicarea serviciilor moderne de bibliotecă;
  • Participarea la evenimente profesionale și vizite de studiu (individuale/de grup, locale/internaționale);
  • Oferirea serviciilor de consultanță (organizarea instruirilor și atelierelor de lucru specializate, sau a altor ințiative similare de dezvoltare profesională);
  • Organizarea evenimentelor și activităților regionale (evenimente și întruniri regionale, târguri, conferințe cu participarea grupurilor profesionale din domeniul bibliotecar, autorităților publice locale, partenerilor publici și privați, grupurilor Friends of the Library, etc.)

Eligibilitate

Această inițiativă este deschisă pentru următorul public:

  • Bibliotecari de nivel local, orășenesc, raional, municipal și național;
  • Șefii Secțiilor Cultură, specialiștii de bibliotecă, bibliotecari-trainer, metodiști, specialiști IT;
  • Autorități publice locale, beneficiari ai bibliotecilor, parteneri activi ai bibliotecilor (ONGuri locale și naționale, organizații internaționale, instituții și agenții subordonate Guvernului, sectorul privat), experți locali și internaționali, în cooperare cu grupurile țintă sus-menționate.

Procesul de aplicare

Programul Novateca va primi formulare de aplicare în cadrul Fondului de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne în runde periodice, pe tot parcursul anului. Deschiderea rundelor ulterioare va fi determinată de disponibilitatea finanțării și calitatea aplicațiilor.

Formularele de aplicare vor fi transmise la fonduldedezvoltare@novateca.md pînă pe 28 februarie 2017, ora 24:00. Formularele incomplete nu vor fi acceptate.

Participanții sunt eligibili pentru toate cele 4 tipuri de ințiative din cadrul fondului, dar pot implementa concomitent doar 1 singură inițiativă. În cazul în care aplică o bibliotecă, aplicația trebuie să fie coordonată cu Secția Cultură din raionul dumneavoastră înainte de a fi transmisă programului Novateca. Vă încurajăm să consultați reprezentanții Secțiilor Cultură, specialiștii de bibliotecă și Coordonatorii Regionali ai Novateca în procesul de completare a formularelor.

Aici puteți descărca un ghid de implementare a Fondului de Dezvoltare a Bibliotecii Publice, precum și formulare de aplicare pentru fiecare tip de inițiativă.

Fondul-de-Dezvoltare-a-Bibliotecii-Moderne_GHID_RO

Formular-de-aplicare_evenimente-profesionale_individuala_ro

Formular-de-aplicare_evenimente-profesionale-si-vizite-de-studiu_grup_ro

Formular-de-aplicare_organizare-de-evenimente_ro

Formular-de-aplicare_replicare_ro

Formular-de-aplicare_servicii-de-consultanta_ro