Fondul pentru Dezvoltare, Consolidare și Angajament Sectorial (SEED) din cadrul Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova lansează apelul anual pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare în următoarele industrii: vitivinicolă, turism rural și vitivinicol, ușoară (textile, confecții, încălțăminte și accesorii de modă), tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), și domenii ale serviciilor creative.

Data lansării: Octombrie 27, 2016

Data încheierii: Octombrie 26, 2017

Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova (aici, „Proiect”) implementat de către Chemonics International Inc, acceptă cereri de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMM), precum și a organizațiilor neguvernamentale și necomerciale inovatoare. Vor fi sprijinite idei menite să contribuie la implementarea obiectivelor de dezvoltare ale sectoarelor economice asistate de Proiect — vitivinicolă, turism rural și vitivinicol, ușoară, TIC, domenii ale serviciilor creative — axate pe inovație, îmbunătățiri sistemice la nivel de industrie, îmbunătățirea calității și proceselor de producție, care pun accent pe competitivitate, durabilitate, replicabilitate și duc la deschiderea noilor piețe de desfacere. Mai multe detalii le găsiți în APS-2016-001, Apel pentru finanțarea granturilor.

Procesul de aplicare va consta din 2 etape:

  • Etapa 1: Solicitanții vor prezenta un concept și buget care vor fi revizuite de un comitet de selecție. Doar cele mai viabile concepte vor fi selectate pentru etapa 2. Modelele Documentului Concept și a Bugetului sunt incluse în acest Apel (Anexele 1 și 2). Bugetul trebuie să fie prezentat în Lei Moldovenești și nu vor include TVA pentru că Proiectul funcționează cu TVA cota zero %.
  • Etapa 2: Solicitanții selectați în baza etapei 1, vor prezenta aplicația completă. Solicitanții vor trebui să demonstreze eligibilitatea în baza criteriilor detaliate în Secțiunea III. Solicitanții vor fi supuși unei expertize/evaluări din partea Proiectului înainte de acordarea unui grant și solicitanții selectați se vor alinia cu asistența tehnică recomandată de Proiect.

Contribuția din partea tuturor solicitanților este obligatorie și este un indiciu al angajamentului acestora față de Proiect.  Mai multe detalii le găsiți în Secțiunea II al Apelului.

  • întreprinderi start-up (tinere) și micro – cel puțin 20%;
  • întreprinderi mici – cel puțin 40%;
  • întreprinderi medii — cel puțin 60%;
  • întreprinderi mari – cel puțin 80%;
  • ONG-urile și organizațiile necomerciale din toate sectoarele – cel puțin 20%.

Doar entități juridice înregistrate pot fi susținute. Apelul complet, criteriile de eligibilitate și formularele de aplicare pot fi accesate urmând acest link:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx6UyYynZBzLRTZOU29pZHFVcW8?usp=sharing

Toate întrebările cu privire la acest Apel, vă rugăm să le adresați la: seed@chemonics.md. Subiectul email-ului trebuie să menționeze APS-2016-001. Proiectul va răspunde în decurs de 5 zile lucrătoare.

Fondul SEED, Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova